Eng

i i
Ʀ

980/2016


1.  Цצ צצ (1.7, 1.9 2.6) Φ Φ

, —   
„Ҧ”, —
ͦ ͦΦ , Φæ Ħ ĦΦ —
Φ V Ʀ .

2.  ’ .., Φ V , «ϧ Ҧ Φ Φ».
Ħ̦ "i i"

Ħ̦ " "