Eng

i i
Ʀ

210/2001

1.  Цצ Φ Φ

,—
Цϧ æ , —

צ ϧ , ͦ ͦΦ Ħ ĦΦ —
Φ .

2.  ' , ϧ Φ , «ϧ Ҧ Φ Φ».
Ħ̦ "i i"

Ħ̦ " "