Укр Eng

Д╕яльн╕сть Ордену та його Кавалер╕в

Ми вс╕ - за здорову нац╕ю!

На сьогодн╕ можна вважати широко визнаним той факт, що наркоман╕я (або немедичне вживання наркотичних засоб╕в) ╓ великим руйн╕вним злом загальнолюдського масштабу, оск╕льки вона проявля╓ться у сусп╕льств╕ одночасно ╕ як джерело, ╕ як насл╕док особливо небезпечних вид╕в злочинност╕, а також як орган╕чна складова найб╕льш разючих соц╕альних вад.

Наркоб╕знес, тероризм, корупц╕я, убог╕сть, хвороби (СН╤Д, гепатит, туберкульоз ╕ т.╕.), високий р╕вень смертност╕, дитяча бездоглядн╕сть, моральна ╕ духовна деградац╕я сусп╕льства - в ряду найб╕льш негативних явищ, як╕ безумовно ведуть до виродження нац╕╖ ╕ одночасно багато в чому визначають внутр╕шн╕ ╕ зовн╕шн╕ аспекти нац╕онально╖ небезпеки держави. В той же час, наркоман╕я ╓ тяжкою людською хворобою, причини та патолог╕я яко╖ залишаються до к╕нця невивченими, що вимага╓ дуже дел╕катного п╕дходу до ╖╖ л╕кування. 

Тому подолання (або ж нав╕ть сутт╓ве обмеження) наркоман╕╖ мало б дуже важливе значення для забезпечення сприятливих умов розвитку сусп╕льства.

М╕жнародна сп╕льнота накопичила певний досв╕д боротьби з наркоман╕╓ю. Розроблен╕ та затверджен╕ в рамках ООН пров╕дн╕ декларац╕╖, як╕ м╕стять найважлив╕ш╕ рекомендац╕╖ з методики скорочення незаконного об╕гу наркотик╕в, створен╕ авторитетн╕ м╕жнародн╕ органи, що займаються ц╕╓ю проблемою, зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дна робота на нац╕ональному р╕вн╕.

Оф╕ц╕йн╕ документи визначають методику протид╕╖ наркоман╕╖ як комплекс заход╕в: боротьби з незаконним розповсюдженням наркотик╕в; проф╕лактики; зниження шкоди в╕д зловживання наркотиками; л╕кування наркозалежних та ╖х подальшо╖ реаб╕л╕тац╕╖.

Дискус╕я щодо складових ц╕╓╖ загальновизнано╖ методики та ╖х пр╕оритет╕в активно продовжу╓ться в процес╕ поглиблення статистичних, соц╕альних та медичних досл╕джень наркоман╕╖, але ефективн╕сть заход╕в протид╕╖ наркоман╕╖ залежить, перш за все, в╕д зр╕лост╕ соц╕ально-пол╕тично╖ системи т╕╓╖ чи ╕ншо╖ держави та р╕вня ╖╖ ф╕нансово-матер╕альних можливостей.

В Укра╖н╕, як ╕ в б╕льшост╕ ╕нших кра╖н, прийнят╕ певн╕ загальнодержавн╕ та в╕домч╕ документи, як╕ регулюють заходи боротьби з наркоман╕╓ю, в тому числ╕ затверджена Каб╕нетом М╕н╕стр╕в "Програма реал╕зац╕╖ державно╖ пол╕тики у сфер╕ боротьби з незаконним об╕гом наркотичних засоб╕в, психотропних речовин ╕ прекурсор╕в на 2003-2010 роки", на центральн╕ ╕ м╕сцев╕ органи виконавчо╖ влади безпосередньо покладен╕ обов'язки держави у боротьб╕ з наркоман╕╓ю.

Але всупереч вже запровадженим державою заходам, в Укра╖н╕ залиша╓ться ст╕йка тенденц╕я до подальшого загострення проблем, пов'язаних з незаконним об╕гом наркотик╕в, що створю╓ безпосередню загрозу генофонду нац╕╖, тобто нац╕ональн╕й безпец╕ кра╖ни.

Зрозум╕ло, що в сучасних економ╕чних умовах державн╕ органи Укра╖ни не можуть в повн╕й м╕р╕ самотужки протистояти наступу наркоман╕╖ без посл╕довного залучення додаткових можливостей громадянського сусп╕льства. Таким чином, кр╕м сп╕впрац╕ з ╕ноземними та м╕жнародними партнерами, держав╕ необх╕дно створювати сприятлив╕ умови в середин╕ само╖ кра╖ни для виникнення в╕дпов╕дних громадських орган╕зац╕й, ╖х активного включення в антинаркотичну д╕яльн╕сть, залучення до загальнонац╕ональних програм та  посл╕довно координувати ╖х д╕яльность. На жаль, ╕ ця робота в Укра╖н╕ практично проводиться на дуже низькому р╕вн╕!

В таких умовах окрем╕ громадськ╕ орган╕зац╕╖ можуть самост╕йно зд╕йснювати деяк╕ важлив╕, але як правило локальн╕ (за ознаками часу, територ╕╖, масштаб╕в завдань та ╖х насл╕дк╕в) програми. Та завжди в ╖х д╕яльност╕ обмежувальним фактором буде проявлятись деф╕цит кошт╕в та матер╕альних засоб╕в.

Недостатн╕сть п╕дтримки громадського антинаркоман╕йного руху з боку держави могла би бути частково компенсована за рахунок спонсор╕в з числа соц╕ально св╕домих заможних представник╕в нац╕онального б╕знесу та пол╕тичних парт╕й,  як╕ повинн╕ розум╕ти всю глибину проблеми росту наркоман╕╖ в кра╖н╕ ╕ включити завдання боротьби з цим злом до сво╖х соц╕ально-пол╕тичних програм.

Але, як св╕дчить досв╕д практично╖ громадсько╖ д╕яльност╕, на нин╕шньому етап╕ ╕сторичного розвитку Укра╖ни представники нац╕онального б╕знесу ще не п╕днялись до р╕вня усв╕домлення важливост╕ особисто╖ п╕дтримки антинаркоман╕йно╖ д╕яльност╕. А переважна б╕льш╕сть пол╕тичних парт╕й, хоча ╕ деклару╓ у сво╖х програмах захист головних ╕нтерес╕в сусп╕льства, обира╓ для себе  шлях витрачання  значних кошт╕в на рекламн╕ та ╕нш╕ пропагандистськ╕ акц╕╖, а не на подолання гострих соц╕альних вад, в тому числ╕ ╕ наркоман╕╖.
Оск╕льки д╕апазон антинаркоман╕йно╖ д╕яльност╕ достатньо  широкий, тому для кожно╖ громадсько╖ орган╕зац╕╖  важливо обрати такий  напрямок роботи, який був би ╖й п╕д силу ╕ давав би найб╕льш╕ соц╕ально-пол╕тичн╕ насл╕дки.

Саме з метою подолання наркоман╕╖ в Укра╖н╕ наприк╕нц╕ 2001 року в Ки╓в╕ за ╕н╕ц╕ативою групи фах╕вц╕в була створена Всеукра╖нська громадська орган╕зац╕я <Асоц╕ац╕я захисту сусп╕льства в╕д наркоман╕╖ DESIGNTIMESP=24784>.

Основними завданнями Асоц╕ац╕╖ передбачено зд╕йснення проф╕лактичних проект╕в з формування несприятливого середовища для наркоман╕╖ в укра╖нському сусп╕льств╕ та створення умов для скорочення попиту на немидичне вживання наркотик╕в, насамперед серед молод╕, а також допомога державним органам у забезпеченн╕ заход╕в по в╕дродженню наркозалежних як морально-в╕дпов╕дальних особистостей-громадян нашо╖ кра╖ни.

За минулий час  Члени Асоц╕ац╕╖ взяли участь у багатьох публ╕чних антинаркоман╕йних пропагандистських акц╕ях, а також у конкретних заходах з впровадження здорового способу життя у молод╕жне середовище.  Зокрема, на баз╕ УНТУ "КП╤" проведено зас╕дання "круглого столу" з числа представник╕в пров╕дних вуз╕в Ки╓ва з проблем проникнення наркоман╕╖  до студентських лав, п╕дготовлено ряд  тематичних публ╕кац╕й ╕ виступ╕в для засоб╕в масово╖ ╕нфомац╕╖ Ки╓ва, безпосередньо взята участь  у громадських обговореннях проблем боротьби з наркоман╕╓ю, в тому числ╕  у Парламентських слуханнях, п╕дготовлен╕  ╕ над╕слан╕ Президенту, Рад╕ нац╕онольно╖ безпеки ╕ оборони Укра╖ни, а також  до  Верховно╖ Ради пропозиц╕╖ щодо недопущення легал╕зац╕╖  так званих "слабких" наркотик╕в та обмежень щодо широкого  впровадження "зам╕сно╖ терап╕╖" при л╕куванн╕ наркозалежних. В студм╕стечку КП╤ облаштований для ц╕лодобового користування бажаючими комп'ютерний клуб на 100 м╕сць, п╕сля чого почали  надходити прохання про його кардинальне розширення.  Дек╕лька колективних Член╕в Асоц╕ац╕╖ безпосередньо ведуть роботу з наркозалежними в рамках програм з проф╕лактики, зниження шкоди, л╕кування та реаб╕л╕тац╕╖ на м╕сцевому р╕вн╕.

З 2002 року Асоц╕ац╕я активно сп╕впрацю╓ з поважною ╕ добре в╕домою в св╕т╕ м╕жнародною орган╕зац╕╓ю - Орденом Святого Стан╕слава в Укра╖н╕. Велика група  Член╕в Асоц╕ац╕╖ за цей час стала Кавалерами  Ордену, а Великий Пр╕ор Укра╖нсько╖ Асоц╕ац╕╖ Кавалер╕в Ордену Святого Стан╕слава - Великий Маг╕стр М╕жнародного Ордену Святого Стан╕слава Павло ╤ванович В'ялов одностайно був обраний Почесним Членом ВГО "Асоц╕ац╕я захисту сусп╕льства  в╕д наркоман╕╖" з врученням йому особистого Почесного Ордену Асоц╕ац╕╖.

Особливу увагу наш╕ дружн╕ нац╕ональн╕ асоц╕ац╕╖ прид╕ляють зд╕йсненню сп╕льних благод╕йних акц╕й, спрямованих на надання  матер╕ально╖ допомоги найменш  забезпеченим сп╕вв╕дчизникам, в тому числ╕ ╕нвал╕дам, хворим ╕ д╕тям. Т╕льки за 2005 р╕к ми передали в якост╕ благод╕йно╖ допомоги до спец╕ал╕зованих ╕нвал╕дних, д╕тячих та  ╕нших л╕кувальних орган╕зац╕й, а також окремим громадянам р╕зних медичних товар╕в, медикамент╕в, а також речей повсякденного користування (одягу ╕ взуття) та оргтехн╕ки на суму у 132 тисяч╕ грн. Спод╕ва╓мось, що под╕бн╕ сп╕льн╕ благод╕йн╕ акц╕╖ будуть продовжен╕ до тих п╕р, поки в них буде ╕снувати соц╕альна необх╕дн╕сть.

Кавалер Ордену Святого Стан╕слава,
Президент ВГО "Асоц╕ац╕я захисту сусп╕льства в╕д наркоман╕╖",
Член Нац╕онально╖ координац╕йно╖ ради боротьби з наркоман╕╓ю при Каб╕нет╕ М╕н╕стр╕в Укра╖ни,
Косультант Ком╕тету з питань нац╕онально╖ безпеки ╕ оборони Верховно╖ Ради Укра╖ни,
Генерал-майор
Олександр Костянтинович Шарков

10.12.2005


Д╕яльн╕сть Ордену та його Кавалер╕в